17 de gener: inici curs ‘Neuroeducació: Teoria i pràctica per al dia a dia a l’aula’ Noemí Royes

PÚBLIC DESTINATARI:  mestres d’educació primària (Agència de Desenvolupament del Berguedà)

CONTINGUT

Els darrers anys, neurociència i educació han establert un diàleg que ens enfoca cap la pedagogia de l’evidència. Gràcies als avenços neurocientífics, coneixem cada cop més com és el nostre cervell, com es desenvolupa i com aprèn.

Les investigacions han posat al descobert falsos “neuromites” i recolzat pràctiques educatives que potser intuïm vàlides però no havien estat, fins ara, validades científicament. Estem encara a l’inici d’un camí que aportarà grans descobriments al voltant dels processos d’aprenentatge però avui ja disposem de molts coneixements i experiències que, a l’abast de la comunitat educativa, facilitaran el procés d’ensenyament i aprenentatge.

És cert que només utilitzem el 10% del nostre cervell? Quin és el millor impulsor de l’aprenentatge? Tenim un hemisferi cerebral que predomina sobre l’altre? És cert que hi ha etapes crítiques de desenvolupament a partir de les quals ja no podrem aprendre determinades coses? De què depèn el nostre “potencial” cerebral? Com incideixen l’esport i la música en l’aprenentatge? I sobretot, quines implicacions hauria de tenir la neuroeducació en la meva pràctica educativa?

OBJECTIUS

1.- Reflexionar sobre els neuromites més estesos en l’àmbit educatiu.

2.- Contextualitzar el procés d’ensenyament i aprenentatge, en el marc de l’educació primària, a partir del desenvolupament cognitiu.

3.- Conèixer els elements clau del desenvolupament cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge.

  • Emocions i motivació
  • Cervell social i aprenentatge cooperatiu
  • Atenció, memòria i aprenentatge
  • Creativitat
  • Benestar (exercici físic, alimentació i descans)

4.- Posar en pràctica estratègies per a potenciar el desenvolupament de les les funcions executives.

PROGRAMACIÓ I METODOLOGIA

Aquesta formació té una durada prevista de 15 hores distribuïdes en 5 sessions de 3 hores. A les diferents sessions es combinaran les exposicions orals, amb dinàmiques en petit i gran grup, i reflexions grupals.

 FORMADORA

  Noemí-Royes

Noemí Royes. Pedagoga i mare.  Postgraduada en Neuroeducació i membre del Grup de Treball de Neuroeducació de la UB.  Màster en Direcció Multimèdia.  Certificada Sikkhona.  Membre del grup de Recerca PSITIC (Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació) de Blanquerna.  Formadora especialitzada en innovació, gestió del canvi, neuroeducació i educació emocional.  Col·laboradora docent i tutora de la UOC.  Directora Pedagògica d’Edbuilding.

MÉS INFO I INSCRIPCIONS