2 Desembre: Jornada ‘La implicació de la família en l’èxit educatiu’

Escola La Floresta, Sant Cugat del Vallès
2 de desembre de 2017 de 10.00 a 14.00h

La motivació de l’alumnat és clau per a l’èxit educatiu i la prevenció de l’abandonament i del fracàs escolar. Però aprendre requereix esforç, i allò que passi a l’aula i a casa és determinant en aquest sentit.

Per què alguns infants rebutgen qualsevol activitat que no els diverteixi o demani un esforç extra per part seva? I perquè a d’altres no els passa? Necessitem avivar la curiositat innata dels nostres nens i nenes, facilitar-ne la seva motivació.

El teu fill(a) entra a l’escola amb un somriure? Com surt? I si ets mestre o professor, creus que els teus alumnes estan motivats per a l’aprenentatge? En un món hiperconnetat, en què l’accés a la informació està a un sol clic, cada vegada és més necessari prendre consciència dels nous rols de l’educador en qualsevol dels àmbits.

Els objectius generals d’aquesta jornada són:

1) Incidir positivament en l’aprenentatge dels nostres fills i filles per tal de prevenir el fracàs i l’abandonament escolar.

2) Orientar les famílies en l’acompanyament emocional del procés d’aprenentatge dels seus infants i joves.

…llegir més

Anuncis