14 i 15 de juny: Xarxes socials,com educar en l’era digital | Oriol Castellví

Activitat exclusiva per a famílies de l’escola Thau Sant Cugat

# Xarxes socials | Com educar en l’era digital

 14 i 15 Juny 2017 a les 20.00h

 CONTINGUT I OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:

Revolució digital o socialització virtual.  Consumidors o creadors.  La connexió permanent: un repte d’adaptació a nous escenaris.  Educar en la creativitat, en la generació  de continguts , idees i moviments a través de les TIC pot arribar a transformar l’educació i la societat.

Aquesta càpsula pretén:

  • Esbrinar quines són les xarxes socials preferides pels adolescents per ajudar a desenvolupar l’empatia i coneixement necessaris sobre el medi en el que interactuen, i entendre què proposen i quins riscos hi poden trobar.
  • Identificar i prevenir situacions conflictives i quina ha de ser la implicació dels pares i mares.
  • Quina és l’edat d’inici per a l’ús de les TIC? A quina edat està bé que una criatura faci ús de la tablet o l’smartphone dels seus pares? I a quina ha de disposar d’un de propi?
  • Paper dels pares com a referents per a resoldre qüestions que nens i adolescents es plantejen i busquen respostes en els seus ciberamics o directament a internet.

FORMADOR:

Oriol Castellví: Pare, mestre i formador de mestres i famílies.  Especialista en TIC,  lideratge i competències socials.  Diplomat en Magisteri.  Acreditat  Directiu Professional Docent per la Generalitat de Catalunya.  Director de l’Escola La Floresta de Sant Cugat del Vallès. Col·laborador a mitjans de ràdio i premsa escrita.

Anuncis