17 i 19 de gener: Actitud i motivació de l’alumnat | Oriol Castellví

Activitat exclusiva per a famílies de l’Escola Thau Sant Cugat

# Actitud i motivació de l’alumnat

 17 i 19 Gener 2017 a les 20.00h

CONTINGUT I OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:

En un món en què l’accés dels nostres fills a la informació està a un sol clic, cada vegada és més necessari prendre consciència  del nou paper que actualment juguem escola i família en la seva educació.  Per què alguns infants rebutgen qualsevol activitat que no els diverteixi o que revesteixi algún esforç per part seva? Cal pujar alumnes encuriosits, motivats per anar cada dia a l’escola pensant en allò que descobriran entre les seves aules.  La motivació de l’alumne, doncs,  és clau per a l’èxit educatiu.  Però aprendre requereix esforç, i allò que passi a l’aula i a casa és determinant en aquest sentit. La càpsula s’estructurarà en tres parts. En la primera part es convidarà els assistents a reflexionar entorn a situacions reals plantejades pel formador.  La segona part se centrarà en l’explicació dels continguts.  Finalment a la tercera part, dirigits pel formador, es presentaran les conclusions i els recursos apresos durant la sessió.

Aquesta càpsula pretén:

  • Identificar els estímuls que obren la curiositat de l’alumne.
  • Descobrir (per treballar a casa i a l’escola) els interessos dels nostres infants per lligar-los amb els continguts curriculars.
  • Despertar-los el gust per aprendre.
  • Tenir recursos per treballar l’autoestima i l’autonomia dels nens i nenes i fer-los així responsables del seu propi aprenentatge.

FORMADOR:

Oriol Castellví.  Diplomat en Magisteri.  Acreditat  Directiu Professional Docent per la Generalitat de Catalunya.  Director de l’Escola La Floresta de Sant Cugat del Vallès. Mestre i formador de mestres i famílies.  Especialista en lideratge, competències socials i TIC.

Anuncis