15 de desembre: Què pots fer avui per fomentar en els teus fills l’amor per l’aprenentatge al llarg de tota la vida? NOMÉS QUEDEN 15 PLACES!

15 de desembre a les 20h

Casa de Cultura de Sant Cugat

A càrrec de Jean François Colàs: Master Education and ICT at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  Facilitador de open online learning.

Missió:

Ajudar pares i mares a facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida dels seus fills

Què pots fer avui per fomentar en els teus fills l’amor per l’aprenentatge que els servirà durant tota la seva vida?

Sigues un exemple de ‘lifelong learner’ per als teus fills.

L’aprenentatge al llarg de la vida, una necessitat per a tothom, començant a una edat primerenca

Tots som aprenents per a tota la vida: la set d’aprenentatge al llarg de la vida és natural per a l’espècie humana. Els nens són curiosos per naturalesa. Exploren el seu entorn per donar-li sentit. Però, mentre la motivació per aprendre és una capacitat innata, l’educació formal pot disminuir, en molts nens, el desig d’aprendre.

No obstant això, el desenvolupament d’actituds per a tota la vida envers l’aprenentatge auto-motivat és més que mai important en el món ràpidament canviant d’avui. Per adaptar-se a la comunitat mundial interconnectada, els nens hauran de ser capaços de trobar contínuament solucions innovadores a situacions inesperades en les seves vides.

L’aprenentatge no pot ser només qüestió d’absorbir la informació, sinó un procés de desenvolupament de moltes altres habilitats internes, com curiositat i perseverança. I això ha de començar a una edat primerenca.

Objectius de la xerrada:

  • Fer dels pares i mares facilitadors reals de l’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Fer que l’impuls intern per al ‘lifelong learning’ es desenvolupi en els nens.
  • Promoure l’amor per l’aprenentatge.

 

 

 

Anuncis