Units envers un objectiu comú. Treball en equip i lideratge

Àlvaro Solache – Llicenciat en Psicologia Social a la Universitat de Barcelona. Postgraus en gestió de la formació i xarxes per a la cooperació. Ha treballat amb grups de professorat i amb adolescents com a professor a ESADE, EADA i MACBA.

castellers-21-de-maig-143143

Tots tenim talents i quan som capaços d´unir-nos envers un objectiu comú, és quan trobem sentit als valors d’equip.  Amb l’Àlvaro, desenvoluparem els valors de compromís, confiança, complementarietat, concentració, organització i comunicació d’una forma ben diferent:  a través de la metàfora dels Castellers en forma de taller/role playing.

Anuncis