Les famílies com a factor actiu en l’aprenentatge

Marina Garcia Vilches – Llicenciada en filologia anglesa. Màster en Formació del professorat. Postgrau en Traducció i Tecnologies. Consultora, docent, traductora i intèrpret d’anglès i francès.

marina-garcia-21-de-maig-145917

En aquest taller reflexionarem sobre la importància de la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles degut a l’impacte del vincle afectiu-emocional existent. Abordarem el taller des d’una perspectiva pràctica i l’exemplificarem amb l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera.

Anuncis